หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 
 
ทต.เนินมะปราง ต้องการเจ้าพนักงานพัสดุมาทนแทนตำแหน่งที่จะว่าง   10 0 9 พ.ค. 2563
อบต.ทองแท้ ต้องการเจ้าพนักงานพัสดุมาทนแทนตำแหน่งที่จะว่าง   4 0 9 พ.ค. 2563
อบต.วงฆ้อง ต้องการเจ้าพนักงานพัสดุมาทนแทนตำแหน่งที่จะว่าง   4 0 9 พ.ค. 2563
ทต.บางระกำ ต้องการเจ้าพนักงานพัสดุมาทนแทนตำแหน่งที่จะว่าง   6 0 9 พ.ค. 2563
สถ.จ.พิษณุโลก มีที่ไหนรับโอนย้าย เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน บ้างคะ   2418 21 9 พ.ค. 2563
อบต.สมอแข รถของบริษัทขนส่งCJ Logistic จอดขวางทางหน้าบ้านค่ะ   30 0 9 พ.ค. 2563
อบต.ทองแท้ น้ำประปาไม่ใหลช่วงโควิด19   18 1 9 พ.ค. 2563
สถ.จ.พิษณุโลก หาที่รับโอนทรัพยากรบุคคล หรือเกื้อ * * * ลเกี่ยวข้อง   526 13 8 พ.ค. 2563
สถ.จ.พิษณุโลก รับสมัครงาน   48 0 7 พ.ค. 2563
อบต.นครชุม วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ    52 1 7 พ.ค. 2563
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 204