หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 
 
อบต.สวนเมี่ยง [สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ]    1 0 26 พ.ค. 2563
อบต.บ้านป่า [สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ]    6 0 26 พ.ค. 2563
อบต.สมอแข เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต. สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ    659351 72 24 พ.ค. 2563
อบต.ท่าช้าง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   418 13 24 พ.ค. 2563
ทต.บ้านมุง อยากทราบว่า เวลาราชการ ของเทศบาล ตือเท่าไร   22174 6 23 พ.ค. 2563
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนเจ้าพนักงานธุรการ   39 0 23 พ.ค. 2563
สถ.จ.พิษณุโลก โอนย้ายธุรการปฏิบัติงาน   71 1 23 พ.ค. 2563
สถ.จ.พิษณุโลก มีที่ไหนรับย้าย นวก.พัสดุ ไหมค่ะ   45 1 22 พ.ค. 2563
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน(ย้าย) จพง.พัสดุ   151 4 22 พ.ค. 2563
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.ใดมี หน.ฝ่ายสวัสดิการสังคม ว่างบ้างคับ   14 0 22 พ.ค. 2563
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 204