หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 
 
แจ้งเรื่องเผาถ่าน บ้านหมู่4 เกิดควันเยอะมาก  45 1 29 ม.ค. 2564
เบี้ยยังชีพอายุ 60 ปี  713 1 21 ก.ย. 2563
ไฟรายทาง  1085 1 1 ต.ค. 2561
น้ำขุ่นมาก  962 3 9 ธ.ค. 2560
เรื่องน้ำปะปาหมู่บ้าน  1097 9 20 เม.ย. 2559
เรื่องน้ำปะปาหมู่บ้าน  644 0 17 เม.ย. 2559
ส่งความสุข  2123 4 3 พ.ค. 2558
  (1)