หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 
 
เรื่องน้ำปะปาหมู่บ้าน
 

น้ำปะปาหมู่ 4 (บ้านหางไหล) ตำบลมะต้อง น้ำปะปาไม่ค่อยไหล. ไหลก้อขุ่น. เป็นปัญหาเรื้อรังแก้ไม่หาย พัฒนาหน่อยค้าฟท่านผู้น้ำ ลูกบ้านเดือนร้อนท่านไม่เห็นไม่ได้ยินบ้างหรอ หลับหูหลับตามองดูลูกบ้านเดือนร้อน. ท่านไม่ละอายในการเป็นผู้นำบ้างหรอ. ลาออกไหมค้าฟฟฟท่าน......                                    

เขียนโดย   คุณ เฉลิมพล

วันที่ 17 เม.ย. 2559 เวลา 12.14 น. [ IP : 58.11.1.92 ]  
 

บ้านฉันอยู่ หมู่ 4 บ้านหางไหล บ้านฉันก็ใช้น้ำประปาอบต.มะต้อง น้ำก็ไหลดี ไม่ปัญหา ช่วงนี้ต้องเห็นใจ อบต. นะค่ะ                  

เขียนโดย   คุณ น้องน้ำ

วันที่ 19 เม.ย. 2559 เวลา 11.02 น. [ IP : 180.180.246.29 ]  
 

        ผมอยู่หมู่ 4 ต.มะต้อง   น้ำไม่ไหลมานานมาก  เดือดร้อนมากๆๆ  ไม่มีหน่วยงานใดประกาศชี้แจงเลย   น้ำไม่ไหลมาหลายวัน  ชาวบ้านซื้อน้ำอาบแล้ว            

เขียนโดย   คุณ กิตธิศักดิ์ ศรีภิรมย์

วันที่ 20 เม.ย. 2559 เวลา 09.57 น. [ IP : 61.90.83.219 ]  
 

        ตอบคอมเม้น  คุณน้องน้ำ   ถ้าน้ำประปาไหลดีไม่มีปัญหา   คุณจะต้องเห็นใจ  อบต  ทำไม  คำตอบคุณช่างขัดแย้งกันเหลือเดิน  #ทีมเดือดร้อนน้ำไม่ไหล              

เขียนโดย   คุณ ผู้หวังดี

วันที่ 20 เม.ย. 2559 เวลา 10.45 น. [ IP : 61.90.83.219 ]  
 
 

เรียน คุณเฉลิมพล
สาเหตุ ของน้ำประปาไม่ค่อยไหล เกิดจาก
1.ระบบประปาของอบต.มะต้องในปัจจุบัน มีกำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อจำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาของอบต.มะต้อง ( หมู่ที่ 4 จำนวน 446 ครัวเรือน,หมู่ที่ 3 ,บางส่วน,หมู่ที่ 11 )
อบต.มะต้อง ได้ดำเนินการการแก้ไข โดย ได้เพิ่มกำลังการผลิตให้เหมาะสมกับจำนวนครัวเรือนและได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างระบบประปาเพิ่มขึ้นอีก จากหน่วยงานอื่น ซึ่งจะก่อสร้งที่หมู่ 4 ต่อไป ถ้าได้งบประมาณปัญหาเรื่องน้ำประปาไม่พอใช้จะหมดไป
2.เกิดปัญหารอยแตกรั่วของท่อประปาในหมู่บ้าน ที่ทางอบต.มะต้องไม่สามารถควบคุมและมองเห็นได้ และผู้ใช้น้ำประปานำน้ำประปาไปใช้ผิดประเภท แนวทางแก้ไข อบต.มะต้องขอความร่วมมือ ประชาชนผู้ใช้น้ำ พบเห็นรอยแตกรั่วของท่อประปา ขอให้โทแจ้ง อบต.มะต้อง ที่ เบอร์โทร.099-6254370 ตลอด 24 ชม.ในส่วนที่มีผู้เอาน้ำประปาไปใช้ผิดประเภทนั้น ทางอบต.ได้ดำเนินการแก้ไขไปแล้วแต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้น้ำ
3.ทุกปีที่ผ่านมา ช่วงหน้าแล้ง ระดับน้ำแม่น้ำน่านลดลง ประกอบกับอากาศร้อนจัดและเป็นช่วงเทศกาล ทำให้การใช้น้ำเพิ่มขึ้น แนวทางแก้ไข ทางอบต.มะต้อง ประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตลอด 24 ชม.
4.ปัจจุบันระบบน้ำของอบต.มะต้องไหลเป็นปกติแล้วครับ
ทางอบต.มะต้อง ขอขอบคุณคุณเฉลิมพล และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วยครับ

เขียนโดย   คุณ อบต.มะต้อง

วันที่ 20 เม.ย. 2559 เวลา 10.59 น. [ IP : 180.180.246.29 ]  
 

ต้องขอขอบคุณ อบต.มะต้อง ครับ   ที่ช่วยดำเนินการแก้ไข ผมหวังว่าน้ำปะปาไหลและสะอาดดีตลอดไปน่ะครับ

เขียนโดย   คุณ เฉลิมพล

วันที่ 20 เม.ย. 2559 เวลา 11.40 น. [ IP : 171.6.169.45 ]  
 

คนที่ถอดเสื้อใช่นายกสุทนไหม

เขียนโดย   คุณ คุณปลื้ม

วันที่ 20 เม.ย. 2559 เวลา 12.28 น. [ IP : 49.229.108.72 ]  
 
 

ใช่ค่ะ นายกสุทน สังสีแก้ว ค่ะ

เขียนโดย   คุณ อบต.มะต้อง

วันที่ 20 เม.ย. 2559 เวลา 12.31 น. [ IP : 180.180.246.29 ]  
 

เรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อบต.มะต้อง ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหลายปีแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากท่าน เนื่องจากประปาของอบต.มะต้องในปัจจุบันมีกำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่เพิ่มขึ้น  ขอความเมตตาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุมัติงบประมาณสนับสนุนก่อสรา้งระบบประปาเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ

เขียนโดย   คุณ อบต.มะต้อง

วันที่ 20 เม.ย. 2559 เวลา 14.40 น. [ IP : 180.180.246.29 ]  
 

      เรียน สอบถาม เพิ่มเติมครับ   งบประมาณในการดำเนินการประมาณเท่าไรครับ ถ้าเราขอจากหน่วยงานภาครัฐช้า  เราพอจะมีวิธีอื่นโดยขอสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชน หรือจัดทอดผ้าป่า เพื่อเป็นสวนรวมของคนในหมู่บ้านดีไหมครีบ  เพื่อคนในชุมชนจะได้บรรเทาความเดือดร้อน                

เขียนโดย   คุณ กิตธิศักดิ์ ศรีภิรมย์

วันที่ 20 เม.ย. 2559 เวลา 14.53 น. [ IP : 61.90.83.219 ]  
 
 

ปะปาหมู่4 บ้านหนองรังสิต ตำบลบ้านใหม่ฯ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เดือดร้อนมากค่ะ  เป็นมาหลายปีแล้ว ชาวบ้านเดือดร้อนกันเกือบทุกคน

เขียนโดย   คุณ วิภาวรรณ มุยดา

วันที่ 21 เม.ย. 2564 เวลา 12.43 น. [ IP : 124.121.110.68 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)     2