หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 
 
เบี้ยยังชีพอายุ 60 ปี
 

ขอสอบถามค่ะ ญาติเกิด พ.ศ. 2499 มีทะเบียนบ้านอยู่ตำบลมะต้อง จะต้องส่งเอกสารเพื่อแสดงความจำนงรับเบี้ยยังชีพอย่างไรคะ เห็นที่อื่นเขาให้ดำเนินการก่อนสิ้นเดือน พ.ย. (ตอนนี้อยู่ กทม ค่ะ)  ขอบคุณค่ะ                  

เขียนโดย   คุณ -

วันที่ 17 ต.ค. 2558 เวลา 19.04 น. [ IP : 27.55.206.204 ]  
 

                      ขอทราบวัน/เดือน/ปีเกิด ของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพค่ะ
ต้องเกิดก่อนวันที่ 30 กันยายน 2499 ค่ะ เอกสารที่ต้องใช้ สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน ถ้าจะนำเข้าบัญชีธนาคารขอสำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือธนาคาร ธกส. ถ้าสะดวกจะเดินทางมาขึ้นทะเบียนที่ อบต. เอง ภายในเดือน พฤศจิกายนนี้จะดีที่สุด ถ้าเป็นส่งเอกสารไปมาจะเกิดการผิดพลาดได้  สามารถติดเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ  094-6359582 ตลอดเวลาค่ะ  ขอบคุณค่ะ  

เขียนโดย   คุณ อบต.มะต้อง

วันที่ 6 พ.ย. 2558 เวลา 14.55 น. [ IP : 180.180.246.29 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)