หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
.............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 
 
แจ้งเรื่องเผาถ่าน บ้านหมู่4 เกิดควันเยอะมาก
 

ขอให้นายก อบต. ตักเตือนผู้นำของท่านเผาถ่าน ทำให้เกิดควัน ชาวบ้านบอกไม่ได้ ขู่จะทำร้ายชาวบ้าน  พิกัดถนนริมแม่น้ำ หมู่ 4

เขียนโดย   คุณ ผู้เดือดร้อน

วันที่ 27 ม.ค. 2564 เวลา 23.03 น. [ IP : 49.228.96.169 ]  
 

ขอบคุณครับที่แจ้งเบาะแสครับ ขอทราบชื่อ - นามสกุล ของผู้นำ หน่อยครับ จะได้ดำเนินการตักเตือนถูกครับ

เขียนโดย   คุณ อบต.มะต้อง

วันที่ 29 ม.ค. 2564 เวลา 14.13 น. [ IP : 159.192.208.163 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)