หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล มะต้อง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 
นางสาวศิริวรรณ วีระกุล
ปลัด อบต.มะต้อง
(นักบริหารท้องถิ่น) ระดับกลาง
โทร : 055-009-758 ต่อ 1
 
 
นางพนิดา เปี่ยมผล
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
โทร : 055-009-758 ต่อ 1
นางสาววาริกา พุ่มชา
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการ
โทร : 055-009-758 ต่อ 1
สิบเอก ณัฐวุฒิ จันทร์งาม
นักจัดการงานทั่วไป
ระดับปฏิบัติการ
โทร : 055-009-758 ต่อ 1
นางบุญฑริกกา แก้วทองมูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับวิชาการ
โทร : 055-009-758 ต่อ 1
นายวัชรพล จันทเดช
นักพัฒนาชุมชน
ระดับปฎิบัติการ
โทร : 055-009-758 ต่อ 1
นางรจนา แก้วดิษฐ์
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับปฎิบัติงาน
โทร : 055-009-758 ต่อ 1
นายอโนทัย น้อยห่วง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับชำนาญงาน
โทร : 055-009-758 ต่อ 1
นางธีติกา พรหมช่วย
นักวิชาการทางการศึกษา
ระดับปฏิบัติการ
โทร : 055-009-758 ต่อ 1
นายบูรชิต ปานมี
ครู
ระดับ คศ.1
โทร : 055-009-758 ต่อ 1
นางสาวชณัญญา กาบดี
ครู
ระดับ คศ.1
โทร : 055-009-758 ต่อ 1