หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวศิริวรรณ วีระกุล
ปลัด อบต.มะต้อง
โทร : 055-009-758 ต่อ 1
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางพนิดา เปี่ยมผล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 055-009-758 ต่อ 1


นางลำใย บุญเกิด
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055-009-758 ต่อ 2


นายจักกิต คงพ่วง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 055-009-758 ต่อ 3