หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล มะต้อง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 
 
สภาพสังคมของตำบลมะต้อง มีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยู่อย่างพอเพียง มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ทำให้ประชาชนชาวตำบลมะต้องอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลมะต้อง นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 100
วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่

วัดสนามไชย หมู่ 1 บ้านมะต้อง ( สนามไชย )

วัดมะต้อง หมู่ 2 บ้านมะต้อง

วัดหางไหล หมู่ 4 บ้านหางไหล

วัดไผ่ถ้ำ หมู่ 5 บ้านไผ่ถ้ำ

วัดท่าสำโรง หมู่ 7 บ้านท่าสำโรง

วัดป่าสัก หมู่ 8 บ้านป่าสัก

วัดโนนเต่าทอง หมู่ 11 บ้านคลองคล้า

วัดปรางแก้วบุรินทร์ หมู่ 11 บ้านคลองคล้า
 
 
องค์การบริหารส่วนตำมะต้อง มีหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาในพื้นที่ ดังต่อไปนี้

โรงเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 3 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฐมวัย จำนวน 5 แห่ง
 
ร.ร.วัดสนามไชย ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
ร.ร.มะต้องประชาสรรค์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
ร.ร.วัดหางไหล ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 
ร.ร.บ้านมะต้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
 
ร.ร.บ้านป่าสัก ( ทศพลอนุสรณ์ ) ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
 
 
ตำบลมะต้องมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหางไหล ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านหางไหล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านมะต้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านมะต้อง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 

หน่วยบริการประชาชน จำนวน 1 แห่ง
 
 
ตำบลมะต้องมีสภาพพื้นที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน และเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสมกับการเกษตรกรรม เช่น ทำนาข้าว ทำสวน เพราะมีแหล่งน้ำ ค่อนข้างสมบูรณ์และราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม