หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล มะต้อง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 
 
การคมนาคมตำบลมะต้องติดต่อระหว่างอำเภอพรหมพิราม และจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลหมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1103 สายพิษณุโลก – พิชัย

ทางหลวงชนบท สายอำเภอพรหมพิราม – ตำบลศรีภิรมย์
สภาพเส้นทางการคมนาคมในตำบลมะต้องส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การสัญจรไป – มา ของประชาชนภายในตำบลมะต้องได้สะดวก
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำน่าน จำนวน 1 สาย

ลำคลอง , ลำน้ำ , ลำห้วย จำนวน 9 สาย

หนอง , บึง และอื่น ๆ จำนวน 3 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 2 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง

สถานีส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง
 
สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านมะต้อง หมู่ที่ 3
 
สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านหางไหล หมู่ที่ 4