หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล มะต้อง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
คู่มือประชาชน
 
     

E-Service คำร้องออนไลน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
  

คู่มือสำหรับประชาชน : การร้องเรียนการทุจริตและและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
  

คู่มือประชาชน : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
  

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างคัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
  

คู่มือการให้บริการประชาชน : กองสวัสดิการสังคม
  

คู่มือการให้บริการ E-Service องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
  

การลงทะเบียนและยื่นคำขอขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
  

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
  

การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
  

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
  

E - Service งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ อบต.มะต้อง
  
(1)