หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 
พวงมาลัยดอกไม้สด / บายศรีดอกไม้สด
ราคา : บาท
ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านป่าสัก
จำนวนผู้เข้าชม : 392 ท่าน
พวงมาลัยดอกไม้สด / บายศรีดอกไม้สด
 
ดอกไม้จันทร์
ราคา : บาท
ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้านสตรี หมู่ที่ 6 บ้านท้ายยาง
จำนวนผู้เข้าชม : 220 ท่าน
ดอกไม้จันทร์
 
วิสาหกิจชุมชน
ราคา : บาท
ผลิตโดย : กลุ่มหัตกรรมและผลิตภัณฑ์แปรรูปบ้านมะต้อง
จำนวนผู้เข้าชม : 207 ท่าน
วิสาหกิจชุมชน
 
  (1)     2