หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 
พวงมาลัยดอกไม้สด / บายศรีดอกไม้สด
ราคา : บาท
ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านป่าสัก
จำนวนผู้เข้าชม : 680 ท่าน
พวงมาลัยดอกไม้สด / บายศรีดอกไม้สด
 
ดอกไม้จันทร์
ราคา : บาท
ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้านสตรี หมู่ที่ 6 บ้านท้ายยาง
จำนวนผู้เข้าชม : 400 ท่าน
ดอกไม้จันทร์
 
วิสาหกิจชุมชน
ราคา : บาท
ผลิตโดย : กลุ่มหัตกรรมและผลิตภัณฑ์แปรรูปบ้านมะต้อง
จำนวนผู้เข้าชม : 784 ท่าน
วิสาหกิจชุมชน
 
  (1)     2