หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อน้ำทิ้ง จากบ้านนางผง ปานมี ถึงทางรถไฟ หมู่ที่ 2 บ้านมะต้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 ก.ย. 2562 37
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านหางไหล หมู่ที่ 4 บ้านหางไหล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 ก.ค. 2562 45
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านหางไหล หมู่ที่ 4 บ้านหางไหล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 เม.ย. 2562 94
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขุดลอกระบายน้ำ ตั้งแต่บ้านนางประนอม ทองเครือมา ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 บ้านมะต้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 เม.ย. 2562 97
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขุดลอกระบายน้ำ ตั้งแต่บ้านนางประนอม ทองเครือมา ถึง เขตติดต่อ ม.1 บ้านมะต้อง หมู่ที่ 3 บ้านมะต้อง   11 เม.ย. 2562 86
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการซ่อมแซมคอลงส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านหางไหล หมู่ที่ 4  11 เม.ย. 2562 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 เริ่มจากพนังริมน้ำน่าน ถึง บ้านนายสุวิน อยู่คง  11 เม.ย. 2562 66
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 เริ่มจกถนน คสล.เดิม ถึงริมน้ำบริเวณบ้านนายประจำ นาคาทองคำ  11 เม.ย. 2562 63
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 8 เริ่มจากสายทางเข้าขนส่ง ถึง สามแยกถนนคอนกรีตเดิม  11 เม.ย. 2562 61
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 8 เริ่มจากที่นานายวีระยุทธ แช่มจุ้ย ถึง บริเวณบ้านนายนพพล เหลืองทองนารา  11 เม.ย. 2562 61
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7