หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ ๘ และ หมู่ที่ ๑๒  30 ส.ค. 2562 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2562  6 ส.ค. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  28 มิ.ย. 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจ้าง  28 มิ.ย. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธาณะ  28 มิ.ย. 2562 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน  28 มิ.ย. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  28 มิ.ย. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต   28 มิ.ย. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.มะต้อง  28 มิ.ย. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี   25 มี.ค. 2562 90
  (1)     2      3      4