หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  19 เม.ย. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  19 เม.ย. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน  5 เม.ย. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง  30 มี.ค. 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  12 มี.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   25 ก.พ. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2563  24 ก.พ. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง เรื่องประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง   5 ก.พ. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้องว่าด้วยการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2563  19 ม.ค. 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ พรบ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2510  18 ม.ค. 2564 20
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11