หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อน้ำทิ้ง จากบ้านนางผง ปานมี ถึงทางรถไฟ หมู่ที่ 2 บ้านมะต้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16 ก.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ ๘ และ หมู่ที่ ๑๒   30 ส.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2562   6 ส.ค. 2562 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านหางไหล หมู่ที่ 4 บ้านหางไหล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2 ก.ค. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   28 มิ.ย. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจ้าง   28 มิ.ย. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธาณะ   28 มิ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน   28 มิ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   28 มิ.ย. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต    28 มิ.ย. 2562 22
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11