หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 ไตรมาส 1-2  24 มิ.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ดำเนินการให้คว่ามช่วยเหลือ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550 กับผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลมะต้อง  17 มิ.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  16 มิ.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่  16 มิ.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓  12 มิ.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓  12 มิ.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผุ้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง  10 มิ.ย. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ลงพื้นที่เยี่ยมเคสผู้พิการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550  9 มิ.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง  30 เม.ย. 2563 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   การดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  30 เม.ย. 2563 30
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12