หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  22 ต.ค. 2563 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  16 ต.ค. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  11 ก.ย. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง  9 ก.ย. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานกิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CONTER ด้านบริการพัฒนา ( TOP UP )   25 ส.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อบริการด้านจัดหางานและส่งเสริมอาชีพไปสู่ประชาชน ผู้ว่างงานและประชาชนที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ ( จปฐ ) กลุ่มแม่บ้านว่างงาน เกษตรกรว่างงานตามฤดูกาล   24 ส.ค. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา รักเอยรักลูก  12 ส.ค. 2563 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจบริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563  5 ส.ค. 2563 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นให้กับประชาชนตำบลมะต้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  4 ส.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นให้กับประชาชนตำบลมะต้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   4 ส.ค. 2563 73
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17