หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2562   6 ส.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านหางไหล หมู่ที่ 4 บ้านหางไหล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2 ก.ค. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   28 มิ.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจ้าง   28 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธาณะ   28 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน   28 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   28 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต    28 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.มะต้อง   28 มิ.ย. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านหางไหล หมู่ที่ 4 บ้านหางไหล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29 เม.ย. 2562 66
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10