หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อน้ำทิ้ง จากบ้านนางผง ปานมี ถึงทางรถไฟ หมู่ที่ 2 บ้านมะต้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 ก.ย. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ ๘ และ หมู่ที่ ๑๒  30 ส.ค. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2562  6 ส.ค. 2562 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านหางไหล หมู่ที่ 4 บ้านหางไหล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 ก.ค. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  28 มิ.ย. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจ้าง  28 มิ.ย. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธาณะ  28 มิ.ย. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน  28 มิ.ย. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  28 มิ.ย. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต   28 มิ.ย. 2562 29
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11