หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
.............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 

 
อบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ ของจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564  เวลา 08.30 - 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกกำหนดจัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ ของจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2 โดยดำเนินการจัดกิจกรรมด้วยการถ่ายทอดอบรมผ่านระบบประชุมทางไกล zoom meeting มายังห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง และในเขตพื้นที่อำเภอพรหมพิราม จำนวน 10 แห่ง กลุ่มเป้าหมาย 200 คน กลุ่มเป้าหมายอปท.ละ 20 คน โดยนายสุทน สังสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้องมอบหมายคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและอำนวยความสะดวกกับผู้เข้ารับการอบรมในครั้ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 14.49 น. โดย คุณ ชาญณรงค์ อินทรเทศ

ผู้เข้าชม 32 ท่าน