หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
.............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 

 
ขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ตามสถานการณ์ผลกระทบการระบาดโควิด 19  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง      
ลงพื้นที่สอบเคสตามคำร้องขอประเภทคนพิการประสบปัญหาทางสังคม โดยนายสุทน สังสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง มอบหมาย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น  หมู่ที่ 3  หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 2 ขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ตามสถานการณ์ผลกระทบการระบาดโควิด 19 ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ส.ค. 2564 เวลา 09.52 น. โดย คุณ ชาญณรงค์ อินทรเทศ

ผู้เข้าชม 24 ท่าน