หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
.............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 

 
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ในเขตพื้นที่ตำบลมะต้อง รอบที่ 1  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.มะต้อง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง นำโดย นายสุทน สังสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง  มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ วีระกุล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลมะต้อง  และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ในเขตพื้นที่ตำบลมะต้อง

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 09.47 น. โดย คุณ ชาญณรงค์ อินทรเทศ

ผู้เข้าชม 18 ท่าน