หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
.............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 

 
ดำเนินการตั้งด่านรองชุมชน/หมู่บ้าน ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ตามมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) แยกวังวน หมู่ที่ 11 ตำบลมะต้อง  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ดำเนินการตั้งด่านรองชุมชน/หมู่บ้าน ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  ตามมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) แยกวังวน  หมู่ที่ 11  ตำบลมะต้อง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ด้วยรัก ห่วงใจ ใส่ใจ ปลอดภัย ทุกคนครับ

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.ค. 2564 เวลา 09.29 น. โดย คุณ ชาญณรงค์ อินทรเทศ

ผู้เข้าชม 17 ท่าน