หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 

 
ฝึกอบรมหลักสูตรการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 20 คน จำนวน 30 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 18 มิถุนายน 2564  ประกอบด้วย หมู่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 11 และ หมู่ที่ 12  นายสุทน สังสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีปิด โดยมีนายรัตนพล ชนยุทธ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมพร้อมกับเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 09.20 น. โดย คุณ ชาญณรงค์ อินทรเทศ

ผู้เข้าชม 3 ท่าน