หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 

 
กิจกรรมล้างถนนบริเวณหมู่บ้านเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง pm 2.5  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 อบต.มะต้อง โดยนายสุทน สังสีแก้ว นายก อบต.มะต้อง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน บ้านสามศรีเจริญหมู่ที่ 9 จิตอาสา และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.มะต้อง ดำเนินการกิจกรรมล้างถนนบริเวณถนนภายในหมู่ 9 บ้านสามศรีเจริญและภายในโรงเรียนบ้านมะต้องเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง pm 2.5

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มี.ค. 2564 เวลา 08.57 น. โดย คุณ ชาญณรงค์ อินทรเทศ

ผู้เข้าชม 8 ท่าน