หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 

 
งานวันคนพิการสากล จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563 โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน นาวาอากาศเอกเสถียร ทองทวี ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพิษณุโลก อ่านสาสน์จากนายกสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย รับชมคำปราศัยของนายกรัฐมนตรี โดยภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม การแสดงจากคนพิการ การมอบเกียรติบัตรแก่คนพิการดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก การมอบโล่ให้แก่สถานประกอบการที่จ้างงานคนพิการฯ การมอบโล่ให้แก่ศูนย์บริการทั่วไป การมอบป้ายสัญลักษณ์สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการ พร้อมทั้ง บูธนิทรรศการ-อาหาร ให้บริการคนพิการ รับฟังวงดนตรีจากกองทัพภาคที่ 3 และการจับสลากรางวัลตลอดงาน โดยมีคนพิการเข้าร่วมงานจำนวน 500 คน ณ ห้องคอนแวนชัน โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
     ในการนี้ นายสุทน สังสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง มอบหมายนายนิยม สีสุกใส เลขานุการนายกเข้าร่วมกิจกรรม และอำนวยความสะดวกคนพิการ ตามประเภทความพิการต่างๆองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง เข้าร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากล จำนวน 10 คน ซึ่งเป็นผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลมะต้อง

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ธ.ค. 2563 เวลา 10.29 น. โดย คุณ เนตรนภา ชาญวิชัย

ผู้เข้าชม 26 ท่าน