หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 

 
ดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงอัมพฤษ  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงอัมพฤษเข้ารักษาตัว 1 เดือน ส่งกลับมาให้ผู้มีอุปการะดูแล โดยนายสุทน สังสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง มอบหมายนายนิยม    สีสุกใส เลขานุการนายก         เข้าอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานช่วยเหลือพร้อมผู้นำชุมชน และขอขอบพระคุณภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย โรงพยาบาลพรหมพิราม  รพสต.หางไหล ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง พิษณุโลก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ผู้อุปการะ ในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ธ.ค. 2563 เวลา 10.23 น. โดย คุณ เนตรนภา ชาญวิชัย

ผู้เข้าชม 22 ท่าน