หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 

 
โครงการรถเกษตรกรรมปลอดภัย ห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2564  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสมเกียติ      
พูลสุขเสริม รองผูัว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการรถเกษตรกรรมปลอดภัย ห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ( กปภ )  กรมการขนส่งทางบกเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอต่างๆที่ประชาชนมีการใช้รถเกษตรเป็นจำนวนมาก กลุ่มเป้าหมายจำนวน 6 แห่งแห่งละ 50 คนจึงพิจารณาพื้นที่เหมาะสม คือ องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมรุ่นที่ 1  ประจำปีงบประมาณ 2564  ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง และวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563  ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 โดยมีขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ป้องกันสาธารณภัยจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก บริษัทวิริยะประกันภัย อำเภอพรหมพิราม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง รองนายก เลขานุการนายก หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ธ.ค. 2563 เวลา 14.09 น. โดย คุณ เนตรนภา ชาญวิชัย

ผู้เข้าชม 32 ท่าน