หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 

 
ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงของหมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่4  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 10.00 น.  สภาเด็กและเยาวชนอำเภอพรหมพิราม และสภาเด็กและเยาวชนอบต.มะต้อง ร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านป่าสักฯ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงของหมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่4 ตำบลมะต้อง โดยนำข้าวสารอาหารแห้งและผ้าอัอมสำเร็จรูปไปบริจาค โดยนายสุทน สังสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้องมอบหมาย    นายนิยม สีสุกใส เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง เข้าร่วมอำนวยความสะดวกในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ย. 2563 เวลา 09.44 น. โดย คุณ เนตรนภา ชาญวิชัย

ผู้เข้าชม 39 ท่าน