หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 

 
โครงการจัดทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งมีการประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นโรคร้ายแรง ทำให้เกิดการตื่นตระหนกของประชาชนทั่วโลก ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยเราด้วย ซึ่งพบการระบาดไปในหลายประเทศส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อไวรัส และเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม อย่างรุนแรง สถานการณ์การระบาดกำลังแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง และยังไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้องและทีมควบคุมป้องกันโรค(SRRT) นำโดย นายสุทน สังสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง จึงตระหนักถึงปัญหาในด้านนี้ จึงจัดโครงการจัดทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในวันที่ 1 เมษายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุกคนสามารถเข้าถึงแอลกอฮอล์เจลล้างมือได้อย่างทั่วถึง เป็นการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และจะแจกจ่ายไปตามหมู่บ้านให้ทั่วถึงโดยทุกคน

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 เม.ย. 2563 เวลา 14.30 น. โดย คุณ เนตรนภา ชาญวิชัย

ผู้เข้าชม 3725 ท่าน