หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 

 
ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง  

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประชาสัมพันธ์ ผู้สมัครสมาชิกสภา/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้องทุกท่าน ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้แจ้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกและไม่ได้รับเลือกตั้ง ที่ยังไม่ได้ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง สามารถยื่นบัญชีดังกล่าว ในวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ม.ค. 2565 เวลา 14.19 น. โดย คุณ ชาญณรงค์ อินทรเทศ

ผู้เข้าชม 175 ท่าน