หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 

 
กาชาดห่วงใย  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และกิ่งกาชาดอำเภอพรหมพิราม ออกตรวจเยี่ยมเยียน ตามโครงการ "กาชาดห่วงใย" ให้ความสนใจผู้สูงอายุ ผุ้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็กยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง นักเรียนทุนในราชานุเคราะห์ ผุ้่วยในราชานุเคราะห์ ภายใต้พันธกิจของสภากาชาด เพื่อสเคราะห์ และบรรเทาทุกข์ให้แก่ราษฎรใผู้ด้วยโอกาสใ ผู้ยากไร้ในพื้นที่ โดย นายสุทน สังสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง มอบหมายให้ นายนิยม สีสุกใส เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ส.อบต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 เจ้าหน้าที่ รพสต. ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 เม.ย. 2563 เวลา 14.28 น. โดย คุณ เนตรนภา ชาญวิชัย

ผู้เข้าชม 95 ท่าน