หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 

 
ประชุมสามัญสภาเด็กและเยาวชนอำเภอพรหมพิราม ประจำปี 2562  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา อำเภอพรหมพิราม จัดประชุมสามัญสภาเด็กและเยาวชนอำเภอพรหมพิราม ประจำปี 2562 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน บรรลุตามเจตนารมย์ของกฎหมาย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับอำเภอพรหมพิราม ณ ศุนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอพรหมพิราม ทั้งนี้ สภาเด็กและเยาวชนตำบลมะต้องได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.พ. 2563 เวลา 14.12 น. โดย คุณ เนตรนภา ชาญวิชัย

ผู้เข้าชม 90 ท่าน