หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 

 
ารส่วนตำบลมะต้อง ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการการ \"ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี\"  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการการ \"ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี\" ตำบลมะต้อง ประจำปี 2563 พร้อมแจกหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้แก่สมาชิก เพื่อให้ใช้ทดแทนสารเคมี โดยมี นายเสน่ห์ น้อยจำนงค์ รองนายกอบต.มะต้อง นายนิยม สีสุกใส เลขานุการนายก อบต.มะต้องและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ลงติดตามในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ม.ค. 2563 เวลา 14.19 น. โดย คุณ เนตรนภา ชาญวิชัย

ผู้เข้าชม 44 ท่าน