หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 

 
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 นายสุทน สังสีแก้ว นายกองค์การบริหารสวนตำบลมะต้อง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ในครั้งนี้จึงขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่กรูณามอบสิ่งของรางวัล ของขวัญในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ม.ค. 2563 เวลา 15.21 น. โดย คุณ เนตรนภา ชาญวิชัย

ผู้เข้าชม 37 ท่าน