หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 
 
มาตรการและแนวทางในการสร้างวัฒธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

มาตรการและแนวทางในการสร้างวัฒธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ตามาตรการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ต.ค. 2562 เวลา 16.15 น. โดย คุณ เนตรนภา ชาญวิชัย

ผู้เข้าชม 15 ท่าน