หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 
 
โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง  
 

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำยบลมะต้อง ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนมะต้อง จัดโครงการ ส่งเสริมสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง บรรยายเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดในครอบครัวและคนใกล้ชิด โดยวิทยากรจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 46 และความรู้เกี่ยวกับการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีภายในครอบครัว โดยวิทยากรจาก โรงพยาบาลจิตเวช อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายเสน่ห์ น้อยจำนงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง เป็นประธานในพิธีเปิด นายสรพงษ์ สิงห์สี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง นายไมตรี เพิ่มทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง คณะครูโรงเรียนทั้ง 5 ในเขตพื้นที่ตำบลมะต้อง และนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2562 เวลา 11.05 น. โดย คุณ เนตรนภา ชาญวิชัย

ผู้เข้าชม 29 ท่าน