หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 

 
งาน Thailand Banana World & OTOP Indo – China Expo 2019  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้องร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ร่วมขบวนแห่งาน Thailand Banana World & OTOP Indo – China Expo 2019 โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานและสมาชิกสภา, กำนันและผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ส.ค. 2562 เวลา 10.13 น. โดย คุณ เนตรนภา ชาญวิชัย

ผู้เข้าชม 43 ท่าน