หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 

 
โครงการขยะแลกไข่ อิ่มท้อง อิ่มใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ตำบลมะต้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน ส.ค.  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ได้จัดโครงการขยะแลกไข่ อิ่มท้อง อิ่มใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ตำบลมะต้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการร่วมมือในการกำจัดขยะให้เกิดมูลค่า และขอขอบคุณประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนสนามไชย ศพด.สนามไชย ศพด.บ้านมะต้อง ศพด.มะต้องประชาสรรค์ และประชาชนทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 15.48 น. โดย คุณ เนตรนภา ชาญวิชัย

ผู้เข้าชม 58 ท่าน