หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 
 
โครงการขยะแลกไข่ อิ่มท้อง อิ่มใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ตำบลมะต้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน ส.ค.  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ได้จัดโครงการขยะแลกไข่ อิ่มท้อง อิ่มใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ตำบลมะต้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการร่วมมือในการกำจัดขยะให้เกิดมูลค่า และขอขอบคุณประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนสนามไชย ศพด.สนามไชย ศพด.บ้านมะต้อง ศพด.มะต้องประชาสรรค์ และประชาชนทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 15.48 น. โดย คุณ เนตรนภา ชาญวิชัย

ผู้เข้าชม 21 ท่าน