หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 

 
ประเมินติดตามครอบครัวอุปถัมถ์  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

20 สิงหาคม 2562 ประเมินติดตามครอบครัวอุปถัมถ์หมู่ที่ 3 และหมู่ที่6 ช่วยเหลือทุนการศึกษาเด็กแรกเกิดจนอายุ 18 ปี บริบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 09.57 น. โดย คุณ เนตรนภา ชาญวิชัย

ผู้เข้าชม 35 ท่าน