หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 
 
ประเมินติดตามครอบครัวอุปถัมถ์  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

20 สิงหาคม 2562 ประเมินติดตามครอบครัวอุปถัมถ์หมู่ที่ 3 และหมู่ที่6 ช่วยเหลือทุนการศึกษาเด็กแรกเกิดจนอายุ 18 ปี บริบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 09.57 น. โดย คุณ เนตรนภา ชาญวิชัย

ผู้เข้าชม 17 ท่าน