หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 
 
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อน  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ด้วยอำเภอพรหมพิรามดำเนินการออกหน่วยบริการตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อน ณ ศาลาการเปรี่ยญวัดมะต้อง หมู่ที่ 2 ตำบลมะต้อง เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ อำนวยความเป็นธรรม การชี้แจงข้อราชการต่างๆ ของส่วนราชการ การให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายเสน่ห์ น้อยจำนงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้องรับในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 13.55 น. โดย คุณ เนตรนภา ชาญวิชัย

ผู้เข้าชม 20 ท่าน