หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 
 
โครงการชุมชนร่วมใจขับเคลื่อนการคัดแยกขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ตำบลมะต้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ดำเนินการจัดโครงการชุมชนร่วมใจขับเคลื่อนการคัดแยกขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ตำบลมะต้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้จากการจัดการขยะอินทรีย์ โดยการนำขยะอินทรีย์ไปใช้เป็นปุ๋ยให้พืชผลทางการเกษตรในครัวเรือนในรู้แบบการจัดทำขยะเปียกและขยะแห้ง ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ส.ค. 2562 เวลา 15.15 น. โดย คุณ เนตรนภา ชาญวิชัย

ผู้เข้าชม 32 ท่าน