หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 
 
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2562  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง เข้าร่วมฝึกอบรมทบทวน ตามวัน เวลาดังกล่าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ส.ค. 2562 เวลา 11.27 น. โดย คุณ เนตรนภา ชาญวิชัย

ผู้เข้าชม 20 ท่าน