หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้องจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2562 โดยมีนายสุทน สังสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง และนางศิริวรรณ วีระกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง เป็นประธานในพิธีเปิด คณะผู้บริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ส.ค. 2562 เวลา 15.27 น. โดย คุณ เนตรนภา ชาญวิชัย

ผู้เข้าชม 27 ท่าน