หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 

 
กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 อำเภอพรหมพิรามได้จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำอำเภอพรหมพิราม โดยมี นายเสน่ห์ น้อยจำนง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง นายไมตรี เพิ่มทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง นายธำรง จูเมฆา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ก.ค. 2562 เวลา 10.23 น. โดย คุณ เนตรนภา ชาญวิชัย

ผู้เข้าชม 27 ท่าน