หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และเสริมสร้างอนามัยเจริญพันธุ์ที่ดีต่อเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 27 กรกฏาคม 2562 สภาเด็กและเยาวชนอำเภอพรหมพิราม ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก และสภาเด็กและเยาวชนตำบลมะต้อง ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และเสริมสร้างอนามัยเจริญพันธุ์ที่ดีต่อเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 120 คน โดยนายสุทน สังสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง มอบหมายให้นายเสน่ห์ น้อยจำนงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง และนายนิยม สีสุกใส เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนางสาวประนอม แก้วกำพล ปลัดอาวุโสอำเภอพรหมพิราม ตัวแทน นายอำเภอพรหมพิราม เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ก.ค. 2562 เวลา 10.21 น. โดย คุณ เนตรนภา ชาญวิชัย

ผู้เข้าชม 12 ท่าน