หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 

 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และเสริมสร้างอนามัยเจริญพันธุ์ที่ดีต่อเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 27 กรกฏาคม 2562 สภาเด็กและเยาวชนอำเภอพรหมพิราม ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก และสภาเด็กและเยาวชนตำบลมะต้อง ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และเสริมสร้างอนามัยเจริญพันธุ์ที่ดีต่อเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 120 คน โดยนายสุทน สังสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง มอบหมายให้นายเสน่ห์ น้อยจำนงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง และนายนิยม สีสุกใส เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนางสาวประนอม แก้วกำพล ปลัดอาวุโสอำเภอพรหมพิราม ตัวแทน นายอำเภอพรหมพิราม เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ก.ค. 2562 เวลา 10.21 น. โดย คุณ เนตรนภา ชาญวิชัย

ผู้เข้าชม 46 ท่าน