หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 

 
ลงพื้นที่สอบเคสผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก และสตรี  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.30 น. - 16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิษณุโลกลงพื้นที่สอบเคสผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก และสตรี จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 โดย นายสุทน สังสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้องมอบหมาย นายเสน่ห์ น้อยจำนงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง และนายนิยม สีสุกใส เลขานุการนายก ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือสอบเคสร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเยี่ยมบ้านนายมานพ สอนเพชร ผู้พิการที่ได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวและทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้มีรายได้และอาชีพต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ค. 2562 เวลา 11.23 น. โดย คุณ เนตรนภา ชาญวิชัย

ผู้เข้าชม 22 ท่าน