หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต [ 18 เม.ย. 2565 ]  
อ่าน: 34
 


 
ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 12 [ 7 มี.ค. 2565 ]  
อ่าน: 172
 
 
     


 
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไงรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่ตำบลมะต้อง ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]  
อ่าน: 177
 


 
รับมอบรถโยกสำหรับผู้พิการจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก [ 28 ก.พ. 2565 ]  
อ่าน: 184
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 29