หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทดแทนของเดิม บริเวณบ้านนางจำลอง กำลังหาญ ถึงบ้านนางประสาน พึ่งแตง หมู่ที่ 10 บ้านปากคลองฉลอง โดยวิธีคัดเลือก [ 14 ม.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายปิยะ ต้องดี ถึงซอยข้างบ้านนายบุญมาก เทพบุตร หมู่ที่ 9 บ้านสามศรีเจริญ โดยวิธีคัดเลือก [ 14 ม.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดท่าสำโรง หมู่ที่ 7 สายทางโดยเริ่มต้น จากบ้านนายเบิ้ม ปานณรงค์ ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 บ้านท่าสำโรง โดยวิธีคัดเลือก [ 14 ม.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ. 79-019 จากสายหนองตาทอง บ้านคลองคล้า หมู่ที่ 11 ตำบลมะต้อง โดยวิธีคัดเลือก [ 14 ม.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง โดยวิธีคัดเลือก [ 14 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสำรวจและลงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Printer ยี่ห้อ Epson หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๔๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด ๑๒ V ๑๒๕ A จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20