หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหางไหล หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างตัดเย็บผ้าคุลมโต๊ะประชุม ขนาด ๑๘๐ x ๗๕ x ๗๕ ซม. พร้อมจับจีบสำเร็จ จำนวน ๒๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมะต้องประชาสรรค์(เพิ่มเติม) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสัก(เพิ่มเติม) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหางไหล(เพิ่มเติม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทดแทนของเดิม บริเวณบ้านนางจำลอง กำลังหาญ ถึงบ้านนางประสาน พึ่งแตง หมู่ที่ 10 บ้านปากคลองฉลอง [ 22 ก.ย. 2564 ]ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายปิยะ ต้องดี ถึงซอยข้างบ้านนายบุญมาก เทพบุตร หมู่ที่ 9 บ้านสามศรีเจริญ [ 22 ก.ย. 2564 ]ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดท่าสำโรง หมู่ที่ 7 สายทางโดยเริ่มต้น จากบ้านนายเบิ้ม ปานณรงค์ ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 บ้านท่าสำโรง [ 22 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15